Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+86 13660586769

“Samsung Galaxy S Advance” / I9070 markasy üçin täze gara reňkli ýaşaýyş jaýy

Gysga düşündiriş:

Düşündiriş: Kseidon, VTWS-5 Simsiz Bluetooth nauşnik gara çalyşmak üçin ýokary hilli ykjam telefon bölekleri bilen üpjün edýär.Jikme-jiklikler: 1. 100% Marka Täze we hiç haçan LCD üçin LCD gurnama ulanylmaýar, Ölü piksel ýok 2. Täze LCD, ýalňyş, zeper ýeten, döwülen, tanalmaýan LCD, duýgur ekran / öň aýna çalmak üçin ulanylýar.3. Ekranda goragly plastmassa plýonkalar we ygtybarly gaplamak bilen gelýär 4. Zawod üpjünçiligi we ýöriteleşdirilen önümler köp mukdarda 5. ippingüklemezden öň üç gezek QC ...


Önümiň jikme-jigi

Zawod barada maglumat

Haryt bellikleri

Düşündiriş:
Kseidon, VTWS-5 Simsiz Bluetooth Garniturasy üçin ýokary hilli ykjam telefon bölekleri bilen üpjün edýär.
Jikme-jiklikler:
1. 100% marka täze we ähli LCD üçin LCD gurnama ulanmady, Dead Pixel ýok
2. Täze LCD, nädogry, zaýalanan, döwülen, tanalmaýan LCD, duýgur ekran / öň aýnany çalyşmak üçin ulanylýar.
3. Ekranda goragly plastmassa film we ygtybarly gaplamak bilen gelýär
4. Zawod üpjünçiligi we ýöriteleşdirilen önümler köp mukdarda
5. ippingüklemezden öň üç gezek QC we 100% gowy işlemek
6. Tölegiň tassyklanmagyndan soň 2 iş gününde eltip bermek
7. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat
8. VTWS-5 Simsiz Bluetooth Garnitura Gara bilen gaty laýyk gelýär
9.Biz jübi telefonynyň böleklerini we garnituralaryny lomaý satýarys.
Kepillik:
KSEIDON-dan dürli önümler üçin 6-12 aý kepillik
Aşakdaky ýaly kepillik çäkleri :
Emeli däl görnüş ýa-da funksiýa kemçilikli
Kseidon möhüri bilen
Kepillik möhletinde
Islendik täze bölegi gurnamak hünärmen tehniki işgär tarapyndan amala aşyrylmalydyr.Nädogry gurnalan zyýan üçin KSEIDON jogapkärçilik çekmeýär.
Satuwdan soň hyzmat
Any urgent issue, please contact us at any time: flora@kseidon.com, whatsapp:+86 18588730850, skype: flora_1377

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Itemshli önümlerimiz bölekleýin däl-de, diňe köp satylýar.

  Düşüneniňiz üçin sag boluň!

  :)

  Biz bilen işleseňiz näme alyp bilersiňiz

  Qualityokary hil

  ▷ Göni zawod, lomaý baha

  ▷ Hususy önümler

  Stock Stocketerlik aksiýa

  ▷ Üç gezek QC

  Zawod sergisi

  ▷ Kseidonyň şahamçalary Şençzheneniň we Guan Guangzhououda ýerleşýär, ösen önümçilik enjamlary we ýokary tehnologiýa, dünýädäki müşderilere ykjam telefon enjamlary üçin ajaýyp çözgütler hödürlemäge mümkinçilik berýär.

  1541212

  M üçin şu ýere basyňmagdan synag maglumatlary

  Käbir şahadatnamalar görkezilýär

  ▷ Güýç, jübi telefonynyň ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün etmekde ynamly bolmaga mümkinçilik berýär.

  检测报告

  Bukja maglumatlary

  You Size gelen her bir bukjanyň ýagdaýynyň gowy boljakdygyny kepillendirýäris.

  Domestic Lcd Packaging Process

  Has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň

  Çalt eltip bermek

  D DHL, EMS, Fedex, UPS we TNT-ni goldamak.

  Payment Töleg tassyklanandan soň 2 iş gününde eltiň.

  快递

  Has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň

  Tölegiň şerti

  Wire Wire Transfer, Western Union we Paypal tarapyndan tölenen goldaw.

  payment terms p

  Kepillik

  -12 6-12 aý kepillik üpjün edilýär.

  warranty P

  Kseýdonyň kepilligi barada has giňişleýin maglumat üçin basyň

  Ajaýyp hyzmat

  ▷ Müşderiniň kanagatlanmagy biziň ilkinji nobatdaky wezipämizdir.

  serivice p

  Sargyt nädip ýerleşdirmeli?

  Has giňişleýin bilmek üçin şu ýere basyň

  QR koduny skanirläň ýa-da basyňşu ýerdeelektron katalogyny almak üçin

  E-Catalog小

  Bellik

  Islendik täze bölümi gurnamak hünärmenler tarapyndan edilmelidir.

  Nädogry gurnama sebäpli dörän zyýan üçin KSEIDON jogapkärçilik çekmeýär.